Kursusoversigt

Fordybelse og proces. Åbne dage.

Fordybelse og dybtgående procesarbejde, med det som er aktivt hos den enkelte deltager og i gruppen. Der er rum for individuelt arbejde for dem, der ønsker det.

Indre-sansning og dynamisk fokusering i psykoterapi

Et oplevelsesorienteret trænings- og fordybelseskursus for psykologer, psykoterapeuter og behandlere.  På dette kursus træner vi og fordyber os i en kropslig og bevidsthedsmæssig proces, der er blevet beskrevet som afgørende for klienters succes med psykoterapi.

Dit indre forældreskab

Der er næppe noget, der påvirker os så dybt, som de psykiske mønstre, vi bærer i os som et aftryk fra opvæksten. De tidlige relationer til mor, far og andre vigtige voksne har stor indflydelse på, hvordan vi opfatter og behandler os selv og vores nærmeste – vores egne børn, ægtefælle/partner og nære relationer.

Forløb for mænd  -  indre ro og klarhed. 

Mange mænd har både svært ved at være alene og svært ved at etablere nære relationer til andre. For det kræver en nær indre relation til en selv at skabe nære relationer til andre. Og vi mænd er ofte vokset op med, at det ikke er mandligt eller sejt at vise, hvordan vi egentlig har det.

Non-performance

Ønsket med “Non-performance” kurset er at lette din adgang til det indre “sweet spot”, hvor du ikke længere performer – hvor der ikke er anspændthed eller anstrengelse – men hvor performance så at sige sker af sig selv.