Terapeutisk profil

Om hvordan jeg arbejder
sammen med dig

Mange års arbejde med mennesker har vist mig, at vi bærer den fineste livs-visdom og evne til livs-navigation i os. Nogle gange kan vi have svært ved selv at mærke den, men oftest løber den som en strøm lige under overfladen og er ganske nem at komme til, når blot den rette opmærksomhed og lydhørhed er tilstede. 

Det vil blandt andet sige: At mærke mere og tænke mindre. 

Derfor er en central del af min måde at arbejde på at invitere dig til større opmærksomhed på din indre kropslige oplevelse og sansning – dit naturlige navigationssystem. 

Ofte har vi under opvæksten lært at ignorere eller undertrykke dette navigationssystem til fordel for normer og præstationskrav eller for at tilpasse os og sikre os selv så megen tryghed som muligt under de givne omstændigheder. 

Navigations-systemet er også noget, vi kan lukke helt ned for, hvis vi feks. har oplevet traumatiske overgreb eller begivenheder. Eller man kan sige at navigations-systemet i de tilfælde går i en beskyttelses- eller overlevelses-tilstand, som den kan være låst fast i, indtil vi får kigget på det.  

Ved at lære dette navigations-system bedre at kende får du samtidig med terapien en konkret og brugbar undervisning i, hvordan du kan skabe og fordybe kontakten til din egen indre leder og livs-vejleder.


 “Your pain is the breaking of the shell, that encloses your understanding”

 – Khalil Gibran