Indre-sansning og dynamisk fokusering i psykoterapi

Hvad handler det om?

Et oplevelsesorienteret trænings- og fordybelseskursus for psykologer, psykoterapeuter og behandlere.

På dette kursus træner vi og fordyber os i en kropslig og bevidsthedsmæssig proces, der er blevet beskrevet som afgørende for klienters succes med psykoterapi.

Filosoffen og psykoterapiforskeren Eugene T. Gendlin (Focusing, 1978) konkluderede, sammen med et forskerteam på University of Chicago, at de klienter, der har gavn af psykoterapi, er dem, der gør noget bestemt: de fokuserer spontant sansemæssigt ind i deres indre oplevelser og udtrykker det, de sanser. Dette, siger Gendlin, er en form for opmærksomhed, de færreste kender til og samtidig er det noget, alle kan lære. Gendlin har blandt andet været en stærk inspiration for kropsterapien og for traumepsykologen Peter Levine og hans udvikling af “Somatic Experiencing”, en kropslig tilgang til traume-terapi.

Det disse klienter gør spontant er en proces som også kan bruges bevidst og fordybes som en arbejdsmetode i psykoterapi. Processen kan kort beskrives som en sansemæssigt fokuseret og dynamisk opmærksomhed ind i det som, oftest ubevidst, sanses og opleves. En bevidst (indre, følt)sansning af det ubevidst (indre)sansede. For mit vedkommende er denne proces vokset spontant og intuitivt frem som en af mine egne arbejdsmetoder, og er blevet fordybet og fin-tunet i min personlige og terapeutiske praksis gennem de sidste 25 år.

Hvor vi ofte i samtaleterapi taler om klientens tanker eller tilstand ud fra en begrebslig psykologisk forståelse eller går med i klientens fortælling og arbejder med den, bevæger vi os i denne proces i stedet til en bevidst sansning af den subtile krops- og oplevelses-sansning. I stedet for at snakke om klientens udfordringer fra tanke-planet eller et bestemt narrativ, går vi, når det er muligt, til det subtilt sansemæssige oplevelses-plan og lader kroppens respons vise vej videre.

En bevidst og dynamisk fokuseret sansning medfører en naturlig bevægelse, åbning, forløsning og transformation af følelsesmæssige og oplevelsesmæssige spændinger og blokeringer. Det, som ellers kan synes tomt, lukket, frosset eller fastlåst, kan, når det mødes af en bevægelig og vågen opmærksomhed, begynde at smelte, bevæge sig, åbnes og åbenbare noget nyt og hidtil ikke mærket. Selv indre oplevelser som tomhed og følelsesløshed er subtile sansemæssige oplevelser, som kan sanses bevidst og dynamisk fokuseret, hvorved bevægelse, åbning og forløsning vil ske naturligt i kroppens eget tempo.

Gennem forskellige øvelser, fordybelse og refleksion vil vi træne den specifikke opmærksomhedsform og indre-sansning. Egen-træningen er vigtig for os som terapeuter, da det er selvsamme indre-sansning og opmærksomhed, der skal vejlede os til at vejlede klientens opmærksomhed – og vi kan kun kan ledsage vores klienter til den grad af indre frihed, afspænding og opmærksomhed, vi selv har integreret.

Vi vil desuden styrke fundamentet for udvikling af en dynamisk åbenhed, nysgerrighed, fleksibilitet, tillid og tålmodighed overfor de processer, der altid folder sig ud i livets eget tempo. Denne del er særligt vigtig for arbejdet som terapeut.

Som sagt, ifølge Gendlin er klientens evne til bevidst indre-sansning, præcis det, der afgør om klienten får gavn af psykoterapi. Det er endvidere, ifølge Gendlin, en proces kreative mennesker bruger, bevidst eller ubevidst, uanset området for deres kreativitet.

Processen kan også bruges uden sammenhæng med terapi og vil styrke ens evne til at finde vej i livet og hverdagen. Det er efter min opfattelse en proces og evne som de allerfleste mennesker i vores kultur lukker ned for gennem opvæksten, men den kan gen-opdages og gen-læres.

Jeg underviser ikke i Gendlins eller Levines udfoldelser af processen, men helt praksisnært og med baggrund i min egen erfaring med den, sådan som den er opstået og udfolder sig spontant og naturligt i min egen praksis. Arbejdsmåden tager for mit vedkommende også udgangspunkt i en erfaring af, at det vi er, er noget sans-bart/mærkbart. Det, vi er, kan ikke begribes sprogligt eller mentalt, men kan mærkes, opleves og leves og det er fyldt af livs-visdom, kreativitet og – i terapeutisk sammenhæng – evnen til selvhelbredelse.

Kurset henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og andre behandlere, der finder metoden relevant for deres praksis.

Info

Prisen inkluderer: Kursus, ophold, overnatning på enkeltværelse, fuld forplejning og pausebuffet med kaffe, te, frisk frugt, snacks og isvand. Man er velkommen til at finde alternativ overnatning i området, hvorved prisen reduceres til kr. 3650,-

Tilmelding

Tilmeldingsfrist:  Hhv. 01.04.2023  og 01.09.2023
Mobilepay: 514232

Bankoverførsel: Ringkøbing Landbobank, kontonr. 7670 – 2772312 

Afbestilling

Ved afbestilling senest en måned inden arrangementet returneres det fulde beløb.  
Indtil 2 uger før returneres halvdelen. Herefter returneres der ikke. 
Pladsen kan til enhver tid sælges eller gives videre til en anden.  
Hvis der er venteliste kan jeg overtage videresalg for et gebyr på 200 kr.    

Tilmeld

Kursus: Indre-sansning og dynamisk fokusering i psykoterapi