Forløb for mænd  -  indre ro og klarhed. 

Hvad handler det om?

Mange mænd har både svært ved at være alene og svært ved at etablere nære relationer til andre. For det kræver en nær indre relation til en selv at skabe nære relationer til andre. Og vi mænd er ofte vokset op med, at det ikke er mandligt eller sejt at vise, hvordan vi egentlig har det. Konsekvensen er ofte, at vi lukker os ude fra os selv eller inde i os selv og dermed mister kontakten med os selv og evnen til at udtrykke os derfra og være i nær kontakt med andre.  

 Ønsket med dette forløb er at bidrage til, at du som mand må komme derhen, hvor   

  • du befinder dig rigtig godt i dig selv og med dig selv.   
  • du oplever at være et rart og trygt selskab for dig selv -  også når du er helt alene.  Og hvor du både er i stand til at mærke dig selv, give dig selv omsorg og opbakning og være en ven og et menneske, der kan give det samme til andre.   
  • du er i stand til at skabe og være i nær, empatisk og gensidig kontakt med andre  mennesker, mænd såvel som kvinder o.a.  -  både så det bliver nemmere for dig at bryde evt. isolation og samtidig sådan at fællesskaber og aktiviteter ikke blot tjener som en flugt fra det at være alene.    
  • du ikke er afhængig af aktiviteter eller arbejde, eller af at have en partner eller venner omkring dig, for at have det godt.   
  • du kan være tryg, afslappet og åben sammen med andre, fordi du er tryg og afslappet i dit eget selskab – fordi du kender dig selv og er i kontakt med dig selv.   

 

Målet er at bidrage til, at du bliver godt funderet i din indre ro og klarhed.   Det kan indebære at se på den uro, der måtte være og de følelser, der måske aldrig rigtig er blevet hørt.   

 En del mænd tænker “åh nej”, når det begynder at handle om følelser. Det kan blandt andet skyldes, at de tidligt er blevet mødt af manipulation, afvisning eller vrede fra forældre og andre voksne, der ikke magtede at møde deres ærlighed og følelser på en god måde.    

For egentlig er vi mænd – ligesom alle andre mennesker – som udgangspunkt ganske enkle og tydelige i vores følelser. Vi ved fra naturens hånd, hvad vi vil og ikke vil og er i stand til at udtrykke det.   

Men vores følelsesliv kan blive vældig kompliceret, undertrykt eller labyrintagtigt, hvis vores følelser og følelses-udtryk er blevet mødt af forældre – og senere af partnere – med f.eks: ubevidst angst, vrede, distance, manipulation, straf, afvisning, kulde osv.   

Kursusforløbet vil fokusere på, at du får oplyst og opløst de indre labyrinter, så du ikke længere skal undertrykke eller fare vild i dit eget følelsesliv, men kan mærke dig selv og udtrykke dig enkelt, klart og tydeligt.   

Du vil lære at være sammen med dine følelser på en meget mere direkte måde end ved blot at snakke om dem. Du vil erfare, at følelser og krops-fornemmelser er fantastiske livsvejledere. At de er kroppens naturlige vejvisere, ventiler og alarmer.   

Man bliver ikke pylret eller svag af at være opmærksom på følelser og fornemmelser og give plads til dem. Man bliver derimod nemt pylret, offeragtig, afstumpet og måske ubevidst manipulerende af ikke at møde sine følelser. Det gør man, fordi man derved tvinges til at søge strategier til ad andre veje at få det, man har brug for og til at undgå det, man ikke ønsker.   

Det arbejde du gør med dig selv i det indre vil øjeblikkeligt virke ud i verden som en befriende gave til både dig selv, din familie, dine børn, din kæreste, ægtefælle, venner og medmennesker.   

Info

Forløbet består af 4 moduler fordelt på et år. Der betales bindende for et år ad gangen, kr. 14.000 i alt

Tilmelding

Pris inkluderer Overnatning på fælles-rum. Der er også mulighed for overnatning i telt i haven eller skoven og også mulighed for at leje overnatning i nærheden.  Fuld vegetarisk forplejning. Maden bringes udefra, vi hjælper hinanden med evt. tilbedredning og anretning.
Tilmeldingsfrist 01.03.2023  

Afbestilling

Ved afbestilling senest en måned inden 1. kursusdag returneres det fulde beløb.  
Indtil 2 uger før returneres halvdelen. Herefter returneres der ikke. 
Pladsen kan til enhver tid sælges eller gives videre til en anden.  
Hvis jeg skal inddrages i videresalg, koster det som udgangspunkt et gebyr på 200 kr.  

Tilmeld

Kursus: Forløb for mænd  -  indre ro og klarhed.