Terapi behøver ikke at være et langtidsprojekt, nogle gange skal vi bare have hjælp til at finde vores indre vejviser  

Samtale・Terapi・Supervision

Jeg hjælper med

I mit arbejde med mange forskellige psykologiske og livsmæssige problemstillinger, er mit fokus til enhver tid på menneskers iboende selvindsigt, styrke og evner. 

Jeg ser og møder altid hele mennesker – ikke symptomkomplekser, mangler eller svaghed. Jeg ser derfor også terapien som et samarbejde, hvor det er dig som klient, der er chefen og jeg er din assistent med specifikke evner og viden, som du kan benytte dig af. Jeg holder et trygt og frit rum for dig til undersøgelse af det, du ønsker at se nærmere på sammen med mig. 

I den terapeutiske proces kan jeg blandt andet hjælpe dig med at mærke dig selv, din styrke og visdom tydligere og til at genfinde fodfæste og livsglæde midt i udfordringerne og gennem selv de største livskriser.

Som erfaren psykolog har jeg flere aspekter med i terapien. Udover samtalen er det også kroppens og bevidsthedens visdom og kreativitet i det terapeutiske samarbejde, der er retningsgivende for processen.  

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished"

- Lao Tzu

Terapeutiske arbejdsniveauer

Vi kan arbejde i forskellig dybde afhængig af problemstillingen og dine ønsker.

Psykologisk behandling

Som udgangspunkt er den psykologiske behandling samtalebaseret, suppleret med at skabe opmærksomhed på den kropslige oplevelse og indre-sansning. Der kan indgå hjemmearbejde og enkle øvelser, fysisk bevægelse og opmærksomheds-træning.

Dybdepsykologisk terapi

Samtalebaseret. Kan indbefatte arbejde med åndedræt, kropsligt arbejde, dybtgående indre-sansning, meditative øvelser, integration af dybere bevidsthedsniveauer, udtryk, stemme, lyd, bevægelse, mm. 

Eksistentiel terapi

Samtalebaseret. Kan indebære meditativt arbejde og dybtgående indre-sansning. Oplevelser af tomhed og meningsløshed kan åbne til en erfaring af det ubetingede eksistentielle fundament, som findes i kernen af selv den dybeste tomhedserfaring. F.eks det som er blevet kaldt “Sjælens mørke nat.”

Online terapi

Online terapi har flere fordele. Det er fleksibelt og man sparer penge og tid på transport. Man kan gøre det i sit eget hjems vante rammer eller hvor som helst der er en internetforbindelse og tilstrækkelig ro. Der er også friheden til både før og efter at være stille med sig selv og ikke at skulle ud i en travl trafik. Både forskningen i terapi og min egen erfaring har vist, at online terapi kan være lige så nærværende, kontaktfuldt og effektivt som terapi i et fysisk terapirum. Ja, det er faktisk muligt at få tilstrækkelig god terapeutisk kontakt selv gennem telefonkonsultationer. Generelt oplever jeg i min psykolog praksis, at flere gerne vil kombinere online terapi med en fysisk session, når det er muligt, men online terapi kan også sagtens fungere selvstændigt.