Dit indre forældreskab

Hvad handler det om?

Der er næppe noget, der påvirker os så dybt, som de psykiske mønstre, vi bærer i os som et aftryk fra opvæksten. De tidlige relationer til mor, far og andre vigtige voksne har stor indflydelse på, hvordan vi opfatter og behandler os selv og vores nærmeste – vores egne børn, ægtefælle/partner og nære relationer. For nogle mennesker kan sådanne mønstre have meget udfordrende og smertefulde konsekvenser. 

Dette kursusforløb har fokus på bevidstgørelse, forståelse og transformation af disse mønstre. De fleste af os, i vores del af verden, flytter hjemmefra og væk fra vores forældre sidst i teenageårene eller først i 20´erne. I det ydre en ny selvstændighed.   

I det indre bliver mange dog mere eller mindre “boende hos” forældrene. Eller forældrene flytter med i det indre  -  som et dybt aftryk i det følelsesmæssige og psykiske liv. Det sker ubevidst og automatisk.   

For nogle mennesker kan de ubevidste forældre-barn mønstre i nogle tilfælde være nedbrydende eller føre til dysfunktionelle relationer og handlemønstre. Også forholdet til de fysiske forældre kan blive udfordrende, hvis de stadig har rollen som vores “indre forældre”.  For der er en unik og selvstændig vilje i de fleste mennesker, som ikke bare vil lade sig dirigere med og bestemme over af andre. Heller ikke selv om man måske nogle gange ville ønske man kunne sige: “du bestemmer og jeg får fred”.  Så let er det nemlig ikke – for de fleste vil behovet for at blive herre i eget hus – både det ydre og indre – være så stærkt, at det ikke kan holdes nede uden mærkbare konsekvenser som feks angst, stress, udbrændthed, tristhed, afhængighed, fysiske smerter, manglende glæde, ro eller føling med, hvad man vil i livet.   

 

Dette forløb er for dig, der     

  • ønsker at bevidstgøre og ændre disse mønstre i dig selv  
  • gerne vil “flytte helt hjem” til dig selv og blive herre i dit eget indre “hus” også  
  • ønsker at overtage forældrerollen helt i forhold til dig selv, også følelsesmæssigt og  psykologisk og blive din egen indre ansvarshavende voksne, din egen “mor og far”   
  • savner eller ønsker at få et voksent, afklaret og om muligt varmt forhold til dine “ydre” forældre.  

 

Det bevidstgørelses-arbejde du gør med dig selv, stort eller småt, vil øjeblikkeligt virke ud i verden som en frigørende og frisættende gave til både dig selv og dine relationer – det vil påvirke din relation til din familie, dine børn, din partner, ægtefælle, venner og atter videre ud til andre.   

Forløbet består af 4 moduler fordelt på et år.   

Forløbet er fortløbende, det fortsættes og videreudvikles året efter.   

Info

Der betales bindende for et år ad gangen.  Pris inkluderer overnatning på enkeltværelse og fuld vegetarisk/ vegansk forplejning.  

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 15 feb. 2023  

Alle 4 moduler betales ved tilmelding.   

Afbestilling

Ved afbestilling senest en måned inden 1. kursusdag returneres det fulde beløb.  
Indtil 2 uger før returneres halvdelen. Herefter returneres der ikke. 
Pladsen kan til enhver tid sælges eller gives videre til en anden.  
Hvis jeg skal inddrages i videresalg, koster det som udgangspunkt et gebyr på 200 kr.    

Tilmeld

Kursus: Dit indre forældreskab