Online terapi

“Fremtidens psykolog er en, du taler med på nettet. Omkring 120.000 danskere har prøvet at chatte, maile og videosamtale med en psykolog over nettet. Det kommer mange flere til, spår psykologer og online-platforme.”

Sådan starter en artikel i Politiken. Tiden med corona har blandt andet lært os at mødes online. Også når det gælder psykoterapi. Og der er flere fordele ved online formatet. Du sparer tid og penge på transport. Det er fleksibelt, du kan være hjemme i vante omgivelser eller på den anden side af jorden. Du behøver heller ikke at komme lige ud i trafikken eller den kollektive verden umiddelbart efter terapisessionen, hvor du måske har mere lyst at være stille og skrive noter i din dagbog,  gå en tur ud i haven eller skrue op for musikken og danse og synge højt af glæde og befrielse, hvis det er der, terapisessionen har taget dig hen.

Både forskningsresultater og mine egne erfaringer med at møde klienter online har, overraskende nok, – for mig i hvertfald – vist, at det kan være mindst ligeså effektivt at lave terapi online som i et fysisk terapi-lokale. Personligt mærker jeg kontakten ligeså fint og får de input, jeg skal bruge ligeså tydeligt som ved et fysisk møde. Det gælder også de gange, jeg har holdt telefonkonsultationer –  blot med lyden som kontaktflade. Stemmelejet, pauserne, rytmen, intonationen, nærværet og selvfølgelig ordene i sig selv bærer al den information, der er nødvendig for at mærke et andet menneske klart. Måske er det også forklaringen på, at nogle af os kan holde ud at tale meget længe sammen over vores telefoner.

Jeg vil naturligvis altid være opmærksom på om der for klientens vedkommende også er en undgåelse af social kontakt til stede i valget af online terapi. Ikke at denne undgåelse gør noget i sig selv, men det kan naturligvis være vigtig at se og sætte ord på, hvis det har berøring med temaet for terapien. I så fald kan det jo sagtens være både relevant og anbefalelsesværdigt på et tidspunkt, hvis klienten ønsker at afprøve det, at tage en session i et fysisk rum og sammen se på, hvordan det opleves.

Jeg oplever for det meste, at de klienter, som har muligheden for det geografisk, gerne vil kombinere online med en fysisk session, når det kan lade sig gøre eller de føler behov for det og den mulighed står altid åben, men jeg opfatter det som ligeså fint og virkningsfuldt at holde den rent online.